Close

Skúsenosti

  • 14 rokov praxe na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva
  • 2 roky merania faktorov pracovného prostredia (akreditované merania hluku, osvetlenia, chemických faktorov, pevných aerosólov, tepelnovlhkostnej mikroklímy)
  • 11 rokov praxe v pracovnej zdravotnej službe
  • osvedčenie o odbornej spôsobilosti z ÚVZ SR Bratislava na meranie hluku, chemických faktorov, pevných aerosólov, tepelnovlhkostnej mikroklímy
  • lektorská činnosť (školenia a prednášky) v oblasti pracovného prostredia a faktorov práce: hluk, ručná manipulácia s bremenami, nebezpečné chemické faktory, fyzická záťaž, poskytovanie predlekárskej prvej pomoci…